Axel ZACHRISSON

1884–1944, Sweden

Name Axel, Gabriel ZACHRISSON
Birth 1884, 24/3, Sweden
Died 1944, 5/4, Sweden

Axel Zachrison studied with Otto Hesselbom and Carl Wilhelmson after having been at sea for many years. He also undertook a study tour to France and Italy. He painted landscapes and water often landscapes from Dalsland.

Axel Zachrison studerade för Otto Hesselbom och Carl Wilhelmson efter att ha varit till sjöss i många år. Han företog också en studieresa till Frankrike och Italien. Han målade gärna landskap och vatten ofta landskapsbilder från Dalsland.

Fjällsjö by Axel ZACHRISSON

Fjällsjö

Price SEK 1,100 (€122)
Estimated SEK 4,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy