Béla HRADIL
1885–1968, Hungary/Sweden

Name Béla, Adalbert HRADIL
Birth 1885, Hungary
Died 1968, Sweden
Lived & Active In From 1933, Sweden

Bela Hradil studerade i Budapest, Tyskland och Frankrike. Han har gjort naturalistiskt hållna porträtt, landskap och stilleben. Han blev svensk medborgare 1933.
Källa: Sammansatt från olika källor via internet
-----------------
Bèla Hradil var en ungersk bildkonstnär och konservator född i Miskolc, Ungern. Hradil var från 1924 bosatt i Sverige. Studerade konst i Budapest,Tyskland, Frankrike och konservering i Dresden och Milano. Hradil är främst känd för sina naturalistiska porträtt med Rubens som förebild, men även landskap och stilleben.
Källa: www.bukovskis.com