Bengt CARLBERG

1897–1967, Sweden

Name Bengt, Filip CARLBERG
Birth 1897, 21/11, Sweden
Died 1967, Sweden

Bengt Carlberg studied at the Technical School in Stockholm and at various art schools. He has made trips to Spain and France. He has also worked as illustrtör of drawings in the Stockholm region. Have painted half Sure legalistic fairytale motifs exclusively in pastel. Represented: Umeå museum.

Bengt Carlberg studerade vid Tekniska skolan i Stockholm samt vid skilda målarskolor. Han har företagit resor till Spanien och Frankrike. Han har också varit verksam som illustrtör för teckningar inom stockholmsregionen. Har målat halvt surealistiska sagomotiv i uteslutande pastell.

Representerad:
Umeå museum.

Stilleben by Bengt CARLBERG

Stilleben (-52)

Price SEK 1,100 (€128)
Estimated SEK 1,500
Spanjorska by Bengt CARLBERG

Spanjorska (1923)

Price SEK 3,500 (€379)
Estimated SEK 5,000–6,000
Cirkusclowner by Bengt CARLBERG

Cirkusclowner

Price SEK 2,200 (€220)
Estimated SEK 1,500
Clowner by Bengt CARLBERG

Clowner (-53)

Price SEK 600 (€54)
Estimated SEK 1,200
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy