Bengt DIMMING
1919, Sweden

Name Bengt DIMMING
Birth 1919, Sweden

Bengt Dimming studerade på Valand i Göteborg, sedan i Paris. Målade landskap. Bland hans arbeten märks målningar i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Borås, Linköping och Ystads muséer samt i Paris och Pau.