Bengt DIMMING
1919, Sweden

Name Bengt DIMMING
Birth 1919, Sweden

Bengt Dimming studerade på Valand i Göteborg, sedan i Paris. Målade landskap. Bland hans arbeten märks målningar i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Borås, Linköping och Ystads muséer samt i Paris och Pau.

Bergslandskap by Bengt DIMMING

Bergslandskap

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 1,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy