Bengt NORDENBERG
1822–1902, Sweden/Germany

Also known as: BN

Name Bengt NORDENBERG
Birth 1822, Sweden
Died 1902, Germany

Bengt Nordenberg studerade vid Konstakademien. Företar studieresor till Tyskland, Frankrike, Italien. Han har målat ett stort antal genretavlor och bland de svenska genremålarna som levde och verkade i Düsseldorf decennierna omkring 1850, är Bengt Nordenberg en av de mest namnkunniga. Han kom redan 1851 till den tyska staden, ditlockad av den norske kollegan Adolf Tidemands måleri som han kommit i kontakt med på Konstakademiens utställning i Stockholm 1850. Trots att de svenska allmogemotiven målades i Tyskland, har Nordenbergs bilder alltid en djup och genuin prägel. Han var själv bondson från Blekinge och det förklarar nog den äkthet som man städse förnimmer i hans bästa målningar när han skildrar den svenska allmogekulturen.
Bengt Nordenberg var en begåvad berättare med klart idylliska förtecken. Även om hans tavlor berättar om dramatiska händelser är de dock inte regisserade av en dramatiker, utan är ett slags folklivsreportage med det illustrativa som huvudtema. Han flyttar till Tyskland och slår sig ner i Düsseldorf för gott 1860.

Utställningar:
Världsutställningen i Wien 1873, med Bröllop i Blekinge som gjorde succé och samma målning fick en guldmedalj i London 1879.
Offentlig utsmyckning: altartavlor i Unnaryd, Kyrkhult, Pjätteryd, Jällundtofta, Stenbrohult, Gårdsby och Asarum Kristikorsfästelse 1866.

Representerad:
Nasjonalgaleriet i Oslo, Nationalmuseum i Stockholm, Dalarnas Museum, Växjö Museum, Göteborgs Konstmuseum, Kulturhistoriska muséet i Lund, Zorns Museum.

\"En av de mest namnkunniga svenskarna inom genremåleriet i Düsseldorf decennierna efter 1850 var Bengt Nordenberg. Han stod, tillsammans med Josef Wilhelm Wallander, högt i kurs hos den svenska publiken. Båda lämnade ett stort utrymme för vad som vid denna tid förväntades av bildkonsten; ett slags folklivsreportage med det illustrativa som huvudtema. Nordenberg kom redan 1851 till Düsseldorf, ditlockad av norrmannen Adolf Tidemands allmogemåleri som han sett på den skandinaviska utställningen i Stockholm 1850. Han blev så småningom också medhjälpare, tillika mycket god vän, till den norske målaren. Man kan utan tvekan säga att, trots att målningarna ibland \\\"arrangerades\\\" har Bengt Nordenbergs bilder en avsevärt mer genuin prägel än kamraternas. Han var själv bondson, från Blekinge, och det förklarar nog den äkthet som man förnimmer i hans bästa målningar där han skildrar sin hembygds människor.
Düsseldorfarnas måleri, som en gång setts som inkarnationen av realism och sanning, fick svårt att hävda sig inför friluftsmåleriets genombrott decennierna före sekelskiftet. Det blev tyvärr regel bland konsthistoriker att förringa dessa den sociala realismens föregångsmän. Man hade tydligen inte förmågan att se den storhet och den kvalitet som detta måleri rymmer, den radikala nydaning av palettens färger och den popularisering av konsten som de svenska düsseldorfarna åstadkom. Under trettio år skapades ett måleri av en stor grupp begåvade konstnärer som i vår konsthistoria inte kan överskattas. Man skildrade den svenska naturen och det svenska bondesamhället på ett ypperligt sätt, inte minst viktigt ur kulturhistorisk synvinkel. Stundtals med en viss sentimentalitet och högstämdhet, men livet innehåller också sådana känslor och livet, det var just vad dessa artister skildrade\".
Källa: Stockholms Auktionsverk, Sweden

Source: Art Signature Dictionary

Kurtis by Bengt NORDENBERG

Kurtis (-61)

Price SEK 22,000 (€2,368)
Estimated SEK 30,000–40,000
Vid Aftonlampan by Bengt NORDENBERG

Vid Aftonlampan (-95)

Price SEK 34,000 (€3,958)
Estimated SEK 40,000–50,000
Nyårsvisit Hos Den Gamle Prästen by Bengt NORDENBERG

Nyårsvisit Hos Den Gamle Prästen (1869)

Price SEK 34,000 (€3,837)
Estimated SEK 60,000–80,000
Friluftsmålaren by Bengt NORDENBERG

Friluftsmålaren (-81)

Price SEK 25,000 (€2,810)
Estimated SEK 20,000–25,000
Vägen Hem by Bengt NORDENBERG

Vägen Hem (-93)

Price SEK 98,000 (€11,015) Incl. buyer's premium
Estimated SEK 80,000–100,000
Allmogeinteriör Med Sittande Kvinna Och Barn by Bengt NORDENBERG

Allmogeinteriör Med Sittande Kvinna Och Barn (1868)

Price SEK 44,000 (€4,826)
Estimated SEK 30,000–40,000
Antica Osteria Del Mont Tesstacio by Bengt NORDENBERG

Antica Osteria Del Mont Tesstacio (1859)

Price SEK 45,000 (€4,936)
Estimated SEK 60,000–80,000
Bondebröllop by Bengt NORDENBERG

Bondebröllop (1891)

Price SEK 100,000 (€10,824)
Estimated SEK 120,000–150,000
Solförmörkelsen by Bengt NORDENBERG

Solförmörkelsen (-51)

Price SEK 19,500 (€2,079)
Estimated SEK 8,000–10,000
Fåren Klippes by Bengt NORDENBERG

Fåren Klippes (1862)

Price SEK 19,000 (€1,978)
Estimated SEK 30,000–40,000
Allmogeinteriör Med Kvinna by Bengt NORDENBERG

Allmogeinteriör Med Kvinna (1862)

Price SEK 16,500 (€1,647)
Estimated SEK 10,000–12,000
Middagstid I Stugan by Bengt NORDENBERG

Middagstid I Stugan (1867)

Price SEK 16,000 (€1,530)
Estimated SEK 20,000–25,000
En Färdsup by Bengt NORDENBERG

En Färdsup

Price SEK 60,000 (€5,739)
Estimated SEK 60,000–80,000

Middagstid I Stugan (1867)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 30,000–35,000
En Riven Get by Bengt NORDENBERG

En Riven Get

Price SEK 40,000 (€3,771)
Estimated SEK 50,000–60,000
Herdefamilj Med Getter by Bengt NORDENBERG

Herdefamilj Med Getter (1863)

Price SEK 34,000 (€3,205)
Estimated SEK 15,000–20,000
Tiondemöte by Bengt NORDENBERG

Tiondemöte (1869)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 150,000–200,000
Vinterfärd by Bengt NORDENBERG

Vinterfärd (1882)

Price SEK 48,000 (€4,285)
Estimated SEK 20,000–25,000
Inför Bröllopet - Allmogeinteriör by Bengt NORDENBERG

Inför Bröllopet - Allmogeinteriör (1870)

Price SEK 75,000 (€6,818)
Estimated SEK 75,000–100,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy