Bernhard NEUMAN
1895–1974, Sweden

Name Carl, Bernhard, NEUMAN
Birth 1895, Sweden
Died 1974

Bernhard Neuman studerade vid Konstakademien samt i Paris. Han har bl.a. målat och tecknat porträtt, landskap, hästar i rörelse, hamnmotiv och stilleben.
Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, samt i muséerna i Västerås och Borås.

Source: Art Signature Dictionary

Stockholmsvy - Slottet by Bernhard NEUMAN

Stockholmsvy - Slottet (1929)

Price SEK 600 (€59)
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy