Bernhard NEUMAN
1895–1974, Sweden

Name Carl, Bernhard, NEUMAN
Birth 1895, Sweden
Died 1974

Bernhard Neuman studerade vid Konstakademien samt i Paris. Han har bl.a. målat och tecknat porträtt, landskap, hästar i rörelse, hamnmotiv och stilleben.
Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, samt i muséerna i Västerås och Borås.

Source: Art Signature Dictionary