Bert Johnny NILSSON
1934–2004, Sweden

Name Bert Jonny NILSSON
Birth 1934, Sweden
Died 2004, Sweden

Bert Jonny Nilsson studerade grafik vid Grafikskolan Forum i Malmö för Bertil Lundberg. Han utförde ofta ett surrealistiskt måleri. Senare motiv består av kosmiska bilder med visioner av en katastrofhotad framtid för jorden.
Utställningar: Malmö museum, Lunds Konsthall, i Stockholm och i Bryssel.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum och Västerås museum.
Representerad: Nationalmuseum Stockholm, muséerna i Malmö, Norrköping, Ystad och Västerås.

Source: Art Signature Dictionary