Bertil Bull HEDLUND
1893–1950, Sweden

Name Bertil Adolf Bull HEDLUND
Birth 1893, Sweden
Died 1950, Sweden

Bertil Bull Hedlund studerade vid Tekniska Skolan och vid Konstakademien. Han företog studieresor till Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike och Afrika. Han har utfört variete-, cirkus- och cafemotiv, sociala satirer, symboliska ämnen och historiska skildringar. Under senare år utförde han en hel del etsningar, bokomslag och bokillustrationer. Representerad på de flesta stora museer.

Source: Art Signature Dictionary