Bertil ARKRANS
1942, Sweden

Name Bertil ARKRANS
Birth 1942, Sweden

Målare, tecknare, Skulptör, utbildad hos Lovéns målarskola, Akademien, Konstfack.
Utför findetaljerade skulpturer, färgstarka målerier med figurer och romantiska religösa landskap.