Bertil WARNOLF

1950, Sweden

Name Bertil WARNOLF
Birth 1950, Sweden

Bertil Warnolf studied at the Painting and Graphics Schools Forum in Malmö. He paints in oil. Motifs composed of everyday objects such as matches, stones, mugs, glass balls which he compiles into symbolic images.

Bertil Warnolf studerade vid Målar- och Grafikskolan Forum i Malmö. Han målar i olja. Motiven består av vardagsföremål, som tändstickor, stenar, muggar, glaskulor vilka han sammanställer till symboliska bilder.

Separatutställningar:
Galleri Doktor Glas och Galleri 16 i Stockholm, Lillan Heidenberg i New York, Höganäs museum, Galleri Gertel och Galleri Persson i Malmö.

Representerad:
Malmö Museum, Nationalmuseum i Stockholm, Statens Konstråd, Västerås museum, flera muséer, samt kommuner och landsting.

Balanserande Pilfink by Bertil WARNOLF

Balanserande Pilfink (-87)

Price SEK 950 (€106)
Estimated SEK 1,000
(2) Lkoltrastar by Bertil WARNOLF

(2) Lkoltrastar (-85)

Price SEK 1,400 (€156)
Estimated SEK 1,500
(2) Pilfinkar by Bertil WARNOLF

(2) Pilfinkar (-86)

Price SEK 1,600 (€178)
Estimated SEK 1,500
Surealistisk Komposition by Bertil WARNOLF

Surealistisk Komposition (-88)

Price SEK 12,000 (€1,357)
Estimated SEK 7,000
Självporträtt by Bertil WARNOLF

Självporträtt (1975)

Price SEK 900 (€91) Not sold
Estimated SEK 1,500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy