Bertil WIDBRANT
1914–1988, Sweden

Name Bertil, Waldemar WIDBRANT
Birth 1914, Sweden
Died 1988

Bertil Widbrant studied at the Arts and Crafts Association and undertook study tours to many countries in Europe. He has painted portraits, paintings of birds, animals, landscape and floral still life in bright solid colors.

Bertil Widbrant studerade vid Slöjdföreningen och företog studieresor till många länder i Europa. Han har målat porträtt, djurtavlor med fåglar, landskap, samt blomsterstilleben i klara rena färger.