Birgitta LILJEBLADH
1924, Sweden

Name Inger, Birgitta, LILJEBLADH
Birth 1924, 11/11, Sweden

Birgitta Liljebladh studied at School of Arts and Crafts Association with Nils Wedel as a teacher and etching at the Royal Academy school. She paints landscapes, flowers and faces related to the Sweden\'s West Coast colouristic tradition.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, Gothenburg Art Museum, museums in Jonkoping and Linkoping.

Birgitta Liljebladh studerade vid Slöjdföreningens skola med Nils Wedel som lärare samt vid Konstakademiens etsningsskola. Hon målar landskap, blommor och ansikten med anknytning till västkustens koloristiska tradition.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, muséerna i Jönköping och Linköping.