Bjørn T. HANSEN
1942–2007, Denmark

Also known as: BTH

Name Bjørn T. HANSEN
Birth 1942, Denmark
Died 2007

Billedkunstner, autodidakt.Debuterede i 1968 på Kunstnernes Efterårsudstilling.

Biografi
Fra starten har hans billedverden været rig: Former, farver og figurer blandes og kræver aktiv medleven af beskueren. Ting og personager, der uden tvivl er knyttet til kunstnerens barndom, blandes i et fabulerende, poetisk og surrealistisk tegnsprog, som appellerer til fantasien. Siden gennembruddet på FIAC i 1983 er han blevet betragtet som en fortsættelse af COBRA, ikke mindst inspireret af Corneille, der har udtrykt sin begejstring for den danske kunstner. Han bosatte sig i Vence i Sydfrankrig fra slutningen af 1980’erne til slutningen af 1990’erne. Hans maleri tog fra da af en mere international drejning. Han mødte bl.a. malere som John Christoforou, som blev hans ven.

Bjørn T. Hansen har udviklet motivet og sin måde at arbejde på. Han er f.eks. gået på strandhugst i den amerikanske populærkultur og har snappet berømte ikonografiske figurer som Dick Tracy, Skipper Skræk og Mickey Mouse og samplet dem med forsider fra gamle kriminalhæfter og tegneseriehæfter. Alt sammen sat sammen i et stort dynamisk collageagtigt univers, fyldt med uventede sammentræf, underfundige pointer og skjulte fortællinger.


Udvalgte udstillinger:
Bjørn T. Hansen har udstillet over
hele Danmark og adskillige steder i
udlandet – på kunstmuseer og gallerier.
I Danmark bl.a. her i Galerie Birch 1986, 2005
Charlottenborg
FIAC i Paris,
Pan Kunstrai i Amsterdam
Art Junction i Nice
Arte Fiera i Italien
The P and B Haggerty Museum of Art i Milwaukee
Europ’art, Genéve
Musée de Municipalité, Vence
Galerie L"oeil de Beuf, Paris
Modern Art Gallery, Amsterdam, Belgien og Japan.
Har periodevis udstillet sammen med gruppen GYRR,
både i Danmark og i udlandet. Listen er lang.

Udvalgte repræsentationer
Ny Carlsbergfondet
Esbjerg Kunstpavillon
Fyns Stifts Museum
Statens Kunstfond
Den Svenske Stats Kunstfond
København Kommunes Kunstfond,
Kunst på Arbejdspladsen
Kobberstiksamlingen
Statens Museum for Kunst
Tranegården, Gentofte
Kastrupgaardssamlingen og diverse kommuner.

Source: http://www.galeriebirch.com

Bjørn is a Self-taught painter and had his debut on ”Kunstnernes Efterårsudstilling” in 1968.
From the very start has his picture-world been rich: Shapes and figures are being mixed and demands active sympathy from the beholder. Things and individuals, that without a doubt is attached to his childhood, are brought together in a imaginative, poetic and surrealistic sign language, which appeals to the imagination. Since his breakthrough on FIAC in 1983, he has been considered an extension of COBRA, not least inspired by Corneille whom has expressed his admiration for the Danish artist. Bjørn settled in Vence, France in the late 80´ties to the late 90´ties. His paintings took a more international twist and he meets other artists like John Christoforou, who became his friend.
Bjørn T. Hansen has developed the motif and his approach to work, for example he poach on the American popular culture and snapped famous icon figures like Dick Tracy, Popeye and Mickey Mouse and sampled them with front covers from old detective novels and cartoon albums, all together in a big dynamic collage’s universe, filled with unexpected coincidences, subtle points and secret stories.

Selected exhibitions
FIAC, Paris
Galerie Birch 1986
Charlottenborg.
Pan Kunstrai in Amsterdam
Art Junction in Nice
Arte Fiera in Italy
The P and B Haggerty Museum of Art in Milwaukee
Europ’art, Genéve
Musée de Municipalité, Venice
Galerie L"oeil de Beuf, Paris
Modern Art Gallery, Amsterdam, Belgium and Japan
Group GYRR

Selected representations
Ny Carlsbergfondet
Esbjerg Kunstpavillon
Fyns Stifts Museum
Statens Kunstfond
The Swedish ART Foundation
Copenhagen Townships Art Foundation
Kunst på Arbejdspladsen
Kobberstiksamlingen
The States Museum of Art
Tranegården, Gentofte,
The Kastrupgaard-collection and many different townships.

Source: http://www.galeriebirch.com

By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy