Bo ALSTRÖM
1937, Sweden

Name Bo ALSTRÖM
Birth 1937, Sweden
Lived & Active In Sigtuna, Sweden

Bo Alström har varit verksam som professionell konstnär sedan 1965. Gjort utställningar i Sverige och utomlands. Till och från arbetat som bildlärare. Anlitas som konsult av Stockholms Landsting och Sigtuna kommun.
Hans målningar innehåller ofta historiska motiv där olika epoker simultant framställs tillsammans. Han har tidvis arbetat som bildlärare och anlitats som konsult av Stockholms läns landsting och Sigtuna kommun.
Har fullgjort konstnärliga utsmyckningsuppdrag åt HSB, samt i skolor och andra institutioner. Har haft uppdrag som dekormålare vid Sveriges Television och vid andra teateruppsättningar.
Ateljén är belägen på Ekolsunds slott.