By using our service you accept the use of cookies.

Bo LJUNGBERG

1939–2000, Sweden

Name: LJUNGBERG
Birth: 1939
Died: 2000

Bo Ljungberg är en av konstnärerna bakom alias ”BECK & JUNG” den andra konstnären är Holger Bäckström.