By using our service you accept the use of cookies.

Bo WALTER

1946, Sweden

Name Bo WALTER
Birth 1946, Sweden

Bo Walter är autodidakt. Han utför surrealistiska motiv. Han till Max Walter Svanberg.

Storögd Aggressivitet by Bo WALTER

Storögd Aggressivitet (-68)

Price SEK 1,000 (€108)
Estimated SEK 1,200