Bodil HEDLUND
1946, Sweden

Name Bodil HEDLUND
Birth 1946, Sweden
Lived & Active In Stockholm, Sweden

Bodil Hedlund

Utbildning
7 terminer vid Konstfacks aftonskola i måleri och figurteckning. Uppsala universitet med en fil.kand i samhällsvetenskapliga ämnen.
Har deltagit i ett stort antal utställningar i Sverige och utomlands; ett 60-tal separatutställningar förutom jurybedömda utställningar, temautställningar, samlingsutställningar. Har också medverkat som jurymedlem i jurybedömda utställningar.

Separatutställningar/One man shows
Jag har haft ett 70-tal separatutställningar, däribland:

Galleri Norrland, Östersund 1976, 1979, 1982
Galleri Olga S, Stockholm 1983
Konsthuset Linné, Stockholm 1988
Galleri Åklundh, Lund 1988, 1991
Strandgalleriet, Stockholm 1989
Stockholm Art Fair, Galleri Bacchus 1986, 1991, 1992
Stockholm Art Fair, Strandgalleriet 1988
Galleri Doktor Glas, Stockholm 1991
Stockholm Art Fair , Galleri Bacchus 1992
Galleri Na Solnym, Wroclaw Polen 1992
Galleri Smedhamre, Uppsala 1992
Galleri Sigma, Växsjö 1993

Stockholm Art Fair , Galleri Bacchus 1993
Galleri Bacchus, Borås 1993
Galleri S, Östersund 1994, 1999
Stockholm Art Fair, Galleri Bacchus 1994
Galleri Malen, Landskrona 1994
Galleri Bergman, Karlstad 1994
Konstfrämjandet, Örebro 1990, 1994
Galleri Doktor Glas, Stockholm 1995
Galleri 33, Göteborg 1995
Konsthallen, Enköping 1995
Galleri Bergström, Jönköping 1996
Galleri Bacchus, Borås 1996
Galleri Smedhamre, Uppsala 1997
Stockholm Art Fair, Galleri Baggen 1997
Lilla Galleriet, Helsingborg 1997
Galleri Victoria, Konstfrämjandet, Halmstad 1993, 1997
Galler Olsson o. Uddenberg, Göteborg 1998
Galleri Nord, Örebro 1998
Väsby konsthall, Upplands Väsby 1998
Galleri S, Östersund 1999
Stockholm Art Fair, Galleri Bacchus 1998, 1999
Galleri Bacchus, Borås 1999
Lilla Galleriet, Helsingborg 2000
Art Copenhagen Galleri Bacchus 2000
Galleri Victoria, Halmstad 2000
Galleri Bacchus, Borås 2000
Stockholm Art Fair, Galleri Bacchus 2001
Galleri Bergström, Jönköping 2001
Art Copenhagen, Galleri Bacchus 2001
Galleri Versalen, Sundsvall 2001
Galleri Latona, Saltsö Duvnäs 2001
Galleri Stenlund, Stockholm 2002
Galleri Olsson-Uddenberg, Göteborg 2002
Art Copenhagen, Galleri Bacchus 2002
Galleri Nordens Ljus, Stockholm 2002
Galleri Sjöhästen, Nyköping 2003
Höganäs Museum 2003
Stockholm Art Fair, Galleri Bacchus 2003, 2004, 2006
Galleri Bacchus, Borås 2003
Galleri Epoke, Vejle Danmark 2003
Galleri S, Östersund 2003
Galleri Nord, Örebro 2004
Galleri Victoria, Halmstad 2004
Galleri Stenlund, Stockholm 2005
Galleri Palm, Falsterbo 2005
Galleri Olsson-Uddenberg, Göteborg 2006
Galleri Bacchus, Borås 2006
Övriga utställningar
- Liljevalchs Vårsalong 1984, 1985, 1986
- ”6 Pintores de Suecia”, konsthallen Las Condes, Santiago de Chile i samband med kungaparets statsbesök 1996
- ”De 10 budorden”, vandringsutställning i Konstfrämjandets regi 1999-2000 i samband med utgivningen av nya bibelöversättningen
- Göteborgs konstmuseum 1997
- Nordisk - Baltisk Biennal i Måleri, Väsby Konsthall 2001
- Galleri Infra, \"Checkpoint Charlie\", Stockholm 2003
- Edsvik konsthall Sollentuna, \"Tiden\"
- Dessutom en stort antal samlingsutställningar
Representerad
Göteborgs konstmuseum
Ett flertal Landsting
Ett flertal Kulturnämnder
Statens konstråd
Kungaparets privata samling
m. fl.

Source: http://hem.spray.se/bodil.hedlund/Konstnaren.html