Borghild Røed LÆRUM
1877–1959, Norway

Also known as: BRL

Name Borghild Røed LÆRUM
Birth 1877, Norway
Died 1959, Norway

Borghild Røed Lærum

Utdannelse, studiereiser, verv, utstillinger
I sin læretid hos Harriet Backer (i 1900-01) fikk Borghild Røed Lærum undervisning i grunnleggende kunstneriske prinsipper, som komposisjon og fargebruk. Denne læretiden satte varige spor og var vesentlig for hennes kunstneriske virke. Frem til hun reiste fra Norge malte hun i en romantisk stil; ofte skildret hun kvelds- eller nattestemninger.
I 1912 reiste hun til Paris og gikk i lære hos Fernand Léger. I denne tiden utviklet hun et sterkt forenklet formspråk inspirert av kubismen, dette kan ses i for eksempel Barnearbeiderne på Høvik fra 1916 (i Nasjonalgalleriets eie). Senere var hun elev av André Lhote. Da beveget hun seg mot et formspråk som er nærmere nyklassisismens idealer. Fargeholdningen blir dempet, hun bruker mye grått, grågrønt og brunt, slik vi for eksempel ser det i maleriet Pont Neuf fra Paris. Senere maler hun i en mer dekorativ, stilisert naturalisme.
Borghild Røed Lærum debuterte på Høstutstillingen i 1901 og deltok jevnlig på kollektivutstillinger fram til 40-årene. Tredve år etter hennes død, i 1988, ble et av hennes kubistiske bilder kjøpt inn av Nasjonalgalleriet.
Etter hennes død er det blitt arrangert flere utstillinger av hennes arbeider, blant annet i Oslo Kunstforening (i 1978), i Vestby Kunstforening (1980) og i Samfunnshuset i Asker (i 1982). For øvrig var hun representert på Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling i 1940.
Hun er blant annet innkjøpt av Vestby kommune og Asker kunstforening. Hennes selvportrett i kull fra 1904 ble gjengitt i Aftenposten fra 10.8.1978.

Tilknytning til Akershus (Hvitsten)
Hun ble født i Hvitsten og er i litteraturen omtalt som Hvitsten-pike (hun var datter av skipper og reder Lars Røed og Anna Olsen, og datterdatter av Bollette og Petter Olsen). Familien flyttet til gården Østby i Vestby tidlig i 1890-årene, da Borghild var 15-16 år. Hun giftet seg i Hvitsten med maleren Arne Lærum.

Verk fra området
I 1892 malte hun et måneskinnsbilde av Østby gård omgitt av snedekte jorder. Hun skildret Hvitstens sjøboder og bryggerhus i 1900 (arbeidene er i privat eie). I 1906 malte hun Utsikt fra Hvitsten (også i privat eie). Dessuten har hun utført alterbildet Jesus i Getsemane i Hvitsten kapell

Source: http://akershus.kulturnett.no/historie/kunstner/kunstnere/larum.html