Bram Van VELDE
1895–1981, Netherlands/France

Also known as: BVV, Abraham Gerardus

Name Abraham Gerardus Van VELDE
Birth 1895, 19/10, Netherlands
Died 1981, 28/12, France

Billedkunstner og teknisk tegner

Uddannelse
I 1907 startede den unge Bram som lærling i Schaijk & Kramers maler– og interiør dekoreringsvirksomhed.

Biografi
Fødenavn var Abraham Gerardus van Velde, men han startede i en tidlig alder med kun at bruge ”Bram van Velde” som kunstnernavn.

Han blev opmuntret i hans kunst af medejer Eduard H. Kramers og hans søn Wijnand, som var store værdsættere og samlere af kunst og disse to var Bram van Veldes protektorer indtil 1934. Kramers gav van Velde et stipendium og han rejste rundt for at møde andre kunstnere. Hans møde med ekspressionistiske kunstnere og dét at han blev udsat for moderne kunst, revolutionerede hans arbejde og han var kraftigt inspireret af kunstnere såsom Picasso og Matisse og allerede i 1927 havde Bram sin første udstilling.
Van Velde blev hurtigt kendt for en intens farvet og geometriske semi-repræsentativ maler stil, - midt imellem ekspressionisme og surrealisme og opnåede anmelderkritisk succes, fulgt af mange udstillinger og æresbevisninger.
Bram van Velde er en af Holland mest kendte moderne kunstnere og hans værker er udstillet i mange af de mest prestigefyldte museer, verden over.


Udvalgte udstillinger
Galerie Maeght, Paris
Galerie Kootz, New York
Galerie Birch in 1966-67-79.
Galerie L'Obelisco, Rom
Galerie Knoedler, New York
Walker Art Center, Minneapolis, USA
Colorado Springs Fine Art Center
Wallraf-Richartz Museum, Køln, Tyskland
Museo de Arte Moderna, Turin, Italien
Galerie La Balance, Bruxelles, Belgien
Musée National d'Art Moderne, Paris
Musée d'Art et d'Histoire/Musée Rath, Genève
Galerie Collection d'Art, Amsterdam
Galerie Lefebre, New York
Sao Polo, Hommage à BVV

Udvalgte repræsentationer
National Gallery of Ireland, Dublin
Musée du Luxembourg
Stedelijk Museum Amsterdam
Museum of Contemporary Art Belgrade, Beograd
Centre de la Gravure et de l'Image imprimée, La Louvière
Musée des Arts Contemporains, Hornu
Mamac - Musée d'Art Moderne et Contemporain Liège
Musée Cantini, Marseille
Musée de Valence, Valencia
Tale Art Museum, Lillestrøm
Musée Jenisch, Vevey
Tate Britain, London

Udvalgte priser og æresbevisninger
"Chevalier" of the Ordre des Arts et des Lettres
“Order of Orange-Nassau”
"Chevalier" of the "Order of the Falcon"

Repræsenteret på følgende danske museer
Randers Kunstmuseum
Museum Jorn
Louisiana
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

Source: http://www.galeriebirch.com

Painter and draughtsman

Education
In 1907, the young Bram entered into service as an apprentice in the painting and interior decorating company of Schaijk & Kramers.

Biography
Birthname was Abraham Gerardus van Velde, but he started very early to use the name "Bram van Velde"
He was encouraged in his art by the co-owner Eduard H. Kramers and his son Wijnand, who were appreciators and collectors of art, and these two would become Bram van Velde's artistic patrons until around 1934. Kramers gave van Velde a stipend and he traveled around to meet other artists. His meeting with expressionist artists and the exposure of contemporary art to him, revolutionized his work and he was greatly influenced by artists such as Picasso & Matisse and in 1927 he had his first exhibition.
Van Velde was quickly known for an intensely colored and geometric semi-representational painting style somewhere between expressionism and surrealism and achieved critical success followed by many exhibitions and rewards.
He is one of Holland's best known modern artist. His works are on display in many of the most prestigious Museums in the world.

Selected exhibitions
Galerie Maeght, Paris
Galerie Kootz, New York
Galerie Birch in 1966-67-79.
Galerie L'Obelisco, Rome
Galerie Knoedler, New York
Walker Art Center, Minneapolis, USA
Colorado Springs Fine Art Center
Wallraf-Richartz Museum, Cologne, Germany
Museo de Arte Moderna, Turin, Italy
Galerie La Balance, Bruxelles, Belgium
Musée National d'Art Moderne, Paris
Musée d'Art et d'Histoire/Musée Rath, Genèva
Galerie Collection d'Art, Amsterdam
Galerie Lefebre, New York
Sao Polo, Hommage à BVV

Selected representations
National Gallery of Ireland, Dublin
Musée du Luxembourg
Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam
Museum of Contemporary Art Belgrade, Belgrade
Centre de la Gravure et de l'Image imprimée, La Louvière
Musée des Arts Contemporains, Hornu
Mamac - Musée d'Art Moderne et Contemporain Liège
Musée Cantini, Marseille
Musée de Valence, Valence
Tale Art Museum, Lillestrøm (Norway)
Musée Jenisch, Vevey
Tate Britain, London

Selected honorary and rewards
"Chevalier" of the Ordre des Arts et des Lettres
Order of Orange-Nassau
"Chevalier" of the "Order of the Falcon"

Represented at the following Danish Museums
Randers Kunstmuseum
Museum Jorn
Louisiana
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

Source: http://www.galeriebirch.com