Bror Tycho ÖDBERG
1865–1943, Sweden

Name Bror, Tycho, Axel ÖDBERG
Birth 1865, 24/5, Sweden
Died 1943, 10/6, Sweden

Tycko Ödberg studied in Paris at the Académie Julian. Later, also at the Art Academy in Stockholm. He has painted motifs from Stockholm city and region from the west coast. He has also done illustrations for various magazines.
Represented: Stockholm City Museum Stockholm City Hall with oil paintings, Gothenburg Historical Museum, Uppsala University Library.

Tycko Ödberg studerade i Paris vid Académie Julian. Senare också på Konstakademien i Stockholm. Han har målat stadsmotiv från Stockholm och landskap från västkusten, samt utfört illustrationer till olika tidningar.

Representerad:
Stockholms stadsmuseum, Stockholms stadshus med oljemålningar, Göteborgs Historiska museum, Uppsala Universitetsbibliotek.