Bror CHRONANDER

1880–1964, Sweden

Name Bror CHRONANDER
Birth 1880, Sweden
Died 1964, Sweden

BROR CHRONANDER
Bror Chronander studerade 1900 för Richard Bergh vid Konstnärsförbundets skola och 1903 för Carl Wilhelmsson vid Valand, samt i utlandet. Han tecknade porträtt och modellerade porträttbyster.

Offentlig utsmyckning:
Fiolspelaren, placerad på konserthuset vid Heden, skulpturen förstördes vid en brand 1930 och Arbetarhuvud för Göteborgs Handel o Sjöfartstidning.

Byster:
Peter Wieselgren utanför Domkyrkan i Göteborg 1903, Wilhelm Stenhammar 1934 och Tor Mann 1935 på Konserthuset i Göteborg. Flaggmaster, 1932 Gustav Adolfs Torg. Göteborg. Från 30-talet och framåt ägnade han sig alltmer till porträtteckning. Han har signerat bortåt 2000 porträtteckningar.

Representerad:
Göteborgs Konstmuseum, H.M Konungens samling och Göteborgs konserthus.

(3) Porträtt - Marianne, Dagmar, Inger by Bror CHRONANDER

(3) Porträtt - Marianne, Dagmar, Inger

Price SEK 1,600 (€157)
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy