Bruno LILJEFORS
1860–1939, Sweden

Also known as: BL

Name Bruno, Andreas LILJEFORS
Birth 1860, 4/5, Sweden
Died 1939, 18/12, Sweden

Bruno Andreas Liljefors (1860–1939) was a Swedish artist, the most important and probably the most influential wildlife painter of the late nineteenth and early twentieth century. He also drew some sequential picture stories, making him one of the early Swedish comic creators. Liljefors is held in high esteem by painters of wildlife and is acknowledged as an influence, for example, by American wildlife artist Bob Kuhn. All his life Liljefors was a hunter, and he often painted predator-prey action, the hunts engaged between fox and hare, sea eagle and eider, and goshawk and black grouse serving as prime examples. However, he never exaggerated the ferocity of the predator or the pathos of the prey, and his pictures are devoid of sentimentality. The influence of the Impressionists can be seen in his attention to the effects of environment and light, and later that of Art Nouveau in his Mallards, Evening of 1901, in which the pattern of the low sunlight on the water looks like leopardskin, hence the Swedish nickname Panterfällen. Bruno was fascinated by the patterns to be found in nature, and he often made art out of the camouflage patterns of animals and birds. He particularly loved painting capercaillies against woodland, and his most successful painting of this subject is the largescale Capercaillie Lek, 1888, in which he captures the atmosphere of the forest at dawn. He was also influenced by Japanese art, for example in his Goldfinches of the late 1880s. During the last years of the nineteenth century, a brooding element entered his work, perhaps the result of turmoil in his private life, as he left his wife, Anna, and took up with her younger sister, Signe, and was often short of money. This darker quality in his paintings gradually began to attract interest and he had paintings exhibited at the Paris Salon. He amassed a collection of animals to act as his living models. Ernst Malmberg recalled: The animals seemed to have an instinctive trust and actual attraction to him...There in his animal enclosure, we saw his inevitable power over its many residents—foxes, badgers, hares, squirrels, weasels, an eagle, eagle owl, hawk, capercaillie and black game. The greatness of Liljefors lay in his ability to show animals in their environment. Sometimes he achieved this through hunting and observation of the living animal, and sometimes he used dead animals: for example his Hawk and Black Game, painted in the winter of 1883-4, was based on dead specimens, but he also used his memory of the flocks of black grouse in the meadows around a cottage he once lived in at Ehrentuna, near Uppsala. He wrote: The hawk model, a young one, I killed myself. Everything was painted out of doors as was usually done in those days. It was a great deal of work trying to position the dead hawk and the grouse among the bushes that I bent in such a way as to make it seem lively, although the whole thing was in actuality a still life.

Source: http://brunoliljefors.org/

Bruno Liljefors föddes den 14 maj 1860 i Uppsala som son till kruthandlaren Anders Liljefors (1813-) och Margareta Maria Lindbeck (1829-). Som barn sägs det att Bruno var sjuklig och klen och tillbringade därför mycket tid inomhus där han satt och tecknade och ritade. För att bättra på sin hälsa ordinerades han frisk luft och promenader.

Redan som ung tecknade han med säker hand djur i rörelse, såsom hundar, rävar och flygande fåglar. Han tillbringade mycket tid ute i naturen, både på jaktturer och som friluftsman. All dessa övningar fick honom att växa upp till en atletisk gymnast. Tillsammans med sina två yngre bröder uppträdde han till och med på cirkus under en period som "Bröderna Manzondi".

Nitton år gammal började han på konstakademin där han gick åren 1879-1882. Där lärde han känna Anders Zorn och de blev goda vänner.

Under studietiden drog han sig fram genom att sälja en del djurmålningar till tidningar, bland annat Ny Illustrerad Tidning som betalade en 30-40 kr per djurbild. Hans "extraknäck" gick dock ut över studierna men lärarna gick med på lite frånvaro då de insåg vilken talang han var. Stämningen vid akademin ändrades efter att två av lärarna dog inom loppet av ett halvår. Nu tolererades plötsligt ingen frånvaro längre, och bland annat Anders Zorn lämnade då skolan och 1882 slutade även Bruno.

Han reste utomlands en tid, bland annat i Frankrike, Danmark och några månader i Düsseldorf där han fick vägledning i sitt måleri av djur- och jaktmålaren Carl Friedrich Deiker (1836-1892). Väl hemma tog han emot beställningar på målerier, vilket han höll på med hela 1880- och 90-talet.

Tjugosju år gammal (1887) gifte han sig med Anna Olofsson och året därpå (1888) blev han erbjuden att vikariera på två år för Carl Larsson som föreståndare för Valands målarskola i Göteborg. Carl skulle till Paris och måla tavlor för sin välgörare Pontus Fürstenberg (1827-1902). Fürstenberg var en man som engagerade sig i de unga konstnärerna i Göteborg och Bruno fick inom kort uppdrag av honom han också. Brunos hemlängtan blev emellertid för stor och efter ett års vikariat sa han upp sig och reste hem till Kvarnbo utanför Uppsala. Hans äktenskap med Anna var inte så lyckat och efter några år skiljde de sig. 1895 gifte han sig med hennes yngre syster Signe Olofsson. År 1906 kallades han till ordförande medlem i Berlins konstakademi. Bruno var en av de bästa och duktigaste djurmålare Sverige haft. Han dog i Stockholm den 18 december 1939, 79 år gammal.

Source: http://www.historiesajten.se