Carl Abraham ROTHSTÉN
1826–1877, Sweden

Also known as: CR, CAR, CABRR, CABR

Name Carl Abraham ROTHSTÉN
Birth 1826, 9/6
Died 1877, 21/3, Sweden

Carl Abraham Rothstén. Hantverksmålare, studerade senare vid Konstakademien och ägnade sig uteslutande åt landskapsmålning och målade mestadels motiv från Stockholm och dess omgivningar.

Representerad:
Stockholms Stadshus, samt i muséerna i Linköping, Örebro och Kisa, samt i Nationalmuseum i Stockholm, med en teckning.


Source: Art Signature Dictionary