Carl Eric BODÉN
1909, Sweden

Name Carl Eric BODÉN
Birth 1909, 13/11, Sweden

Carl Eric Bodén studied at the Technical School, at Otte Sköld's painting school and at the Art Academy in Sweden. He has made travel within the Nordic countries and Germany.

Represented:
Gothenburg Museum of Art.

Carl Eric Bodén studerade vid Tekniska Skolan, vid Otte Skölds målarskola samt vid Konsthögskolan. Han har företagit resor inom de nordiska länderna samt Tyskland.

Representerad:
Göteborgs Konstmuseum.