Carl Fredrik SØRENSEN
1818–1879, Denmark

Name Carl Fredrik SØRENSEN
Birth 1818, 8/2, Denmark
Died 1879, 24/1, Denmark

Dansk målare tecknare och professor. Han var en av Danmarks mera betydande marinmålare med ett slagkraftigt och ofta dramatiskt måleri som närmast kan jämföras med den svenske målaren Marcus Larson. Åtskilliga av hans motiv är från den svenska västkusten. Han besökte bl.a. Göteborg och målade där de topografiskt värdefulla bilderna, Göteborgs hamn och Motiv från fiskhamnen vid Rosenlundskanalen, båda i Göteborgs Historiska museum och en skildring av, Stockholm från Mälarsidan 1843.
Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Statens sjöhistoriska museum i Stockholm, Vikingsbergs konstmuseum i Helsingborg, Nationalgalleriet i Oslo, samt Bergens museum