Carl Gustaf PLAGEMANN
1805–1868, Sweden/Italy

Name Carl Gustaf PLAGEMANN
Birth 1805, 2/4, Sweden
Died 1868, 2/2, Italy

Carl Gustaf Plagemann studerade först till apotekare men studerade senare vid Konstakademien i Stockholm, Han företar resor till bl.a. Italien där han stannar två år i Florens och blev där påverkad av det toskanska 1400-talsmåleriet.
I juni 1833 reser han till Rom. Han var också den ende svenske konstnären, som tog aktiv del i Roms försvar mot fransmännen 1849 och som korpral och sedan sergeant, var med i flera strider. Han blev ledamot av Konstakademien 1856. Han restaurerade även en del tavlor för Nationalmuseum. Han återvände 1867 till Italien.

Offentlig utsmyckning:
Herdarnas tillbedjan, altartavla till en kyrka i Irland. altartavlorna Kristus välsignar barnen i Lovö kyrka, 1866 och Nattvarden i Sävars kyrka i Västerbotten.