Carl Johan ELDH

Carl Johan ELDH
1873–1954, Sweden

Kvinnobyst by Carl Johan ELDH

Kvinnobyst

Price SEK 4,500 (€524)
Estimated SEK 1,500
Ett Minne by Carl Johan ELDH

Ett Minne (1901)

Price SEK 38,000 (€4,288)
Estimated SEK 50,000–60,000
Bordsarmatur by Carl Johan ELDH

Bordsarmatur (1910)

Price SEK 16,000 (€1,799)
Estimated SEK 3,000–4,000
Innocence by Carl Johan ELDH

Innocence (Executed 1900)

Price SEK 160,000 (€17,678)
Estimated SEK 40,000–50,000
Byst, Föreställande August Strindberg by Carl Johan ELDH

Byst, Föreställande August Strindberg (1907)

Price SEK 5,500 (€594)
Estimated SEK 1,000
Sittande Flicka by Carl Johan ELDH

Sittande Flicka (1904)

Price SEK 40,000 (€4,164)
Estimated SEK 40,000–50,000
Engelbrekt - Stående Helfigur by Carl Johan ELDH

Engelbrekt - Stående Helfigur

Price SEK 10,000 (€1,041)
Estimated SEK 12,000–15,000
Sittande Flicka by Carl Johan ELDH

Sittande Flicka

Price SEK 8,000 (€814)
Estimated SEK 3,000–4,000