Carl Johan SJÖSTRAND

1789–1857, Sweden

Name Carl Johan SJÖSTRAND
Birth 1789
Died 1857

Carl Johan Sjöstrand studied at the Art Academy and was extremely productive. He painted portraits, landscapes and historical themes, usually of relatively flat nature. A few portraits of her daughter Cordula, shows depth character study. Represented: Stockholm\'s collections.

Carl Johan Sjöstrand studerade vid Konstakademien och var ytterst produktiv. Han målade porträtt, landskap och historiska motiv, vanligen av ganska schablonmässig art. Några porträtt av dottern Cordula, visar dock ingående karaktärstudium.

Representerad:
Stockholm stads samlingar.

Porträtt Av Köpman by Carl Johan SJÖSTRAND

Porträtt Av Köpman

Price SEK 915 (€106)
Estimated SEK 2,000
Martyr by Carl Johan SJÖSTRAND

Martyr

Price SEK 6,000 (€586)
Estimated SEK 6,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy