Carl Otto HULTÉN
1916, Sweden

Name Carl Otto, Helmer HULTÉN
Birth 1916, Sweden

Carl Otto Hultén är autodidakt med reklambakgrund. Tillsammans med Max Walter Svanberg och Anders Österlin bildade Hultén 1945 den surrealistiskt orienterade gruppen Imaginisterna. Han arbetade då med fantasibetonade målningar och experimenterade med frottage och andra tekniker som alstrade slumpmässiga effekter. Hultén framträdde också som en av de första i Sverige med ett rent informellt måleri, vilket han återvände till på 60-talet, då han gjorde lyriskt abstrakta målningar, ofta inspirerade av landskap och natur.
Han medverkade också i Cobragruppens utställningar i Danmark och på kontinenten. De arbetade med både fabel och verklighet. Han har produktivitet och förnyelseförmåga. Han använder sig av frottage, ett annat ord för gnuggbilder.

Offentliga arbeten:
Emaljmålningar vid Pilevallskolan i Trelleborg, skulpturanläggning i Rosengårdstaden, Malmö.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Totem och tystnaden, 1974. Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, muséerna i Norrköping, Eskilstuna, Umeå och Ystad, Skissernas museum i Lund.