Carl Stephan BENNET

1800–1878, Sweden

Name Carl Stephan BENNET
Birth 1800, Sweden
Died 1878, Sweden

Carl Stefan Bennet studerade bl.a. i Italien och under sin officersutbildningen, en bättre och mer verklighetsnära skolning än vad akademisterna fick under sina kurser. Han tog inte åt sig något tidsideal som det götiska målandet, historiebilder eller det anekdotiska genremålandet som Düsseldorfskolan föreskrev. Hans intresse låg mer åt Camille Corot och andra förespråkare kring Fontainbleau. Flera av hans målningar var avsedda som gåvor till Bondegodsen. Han var realist men han levde med den romantik som aldrig tog slut under 1800-talet och han verkade i dess anda.
Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Lunds Universitets konstmuseum och ett självporträtt finns i Malmö Museum.

Source: Internet

Sittande Kvinna by Carl Stephan BENNET

Sittande Kvinna (-74)

Price SEK 3,400 (€356)
Estimated SEK 5,000
Självporträtt by Carl Stephan BENNET

Självporträtt

Price SEK 22,401 (€2,692)
Estimated SEK 4,000
Ruinerna På Palatinen I Rom by Carl Stephan BENNET

Ruinerna På Palatinen I Rom

Price SEK 12,000 (€1,390)
Estimated SEK 10,000–12,000
Bohus Fästning by Carl Stephan BENNET

Bohus Fästning (1833)

Price SEK 12,000 (€1,296)
Estimated SEK 12,000–15,000
Herrskap Vid Ekolsunds Slott by Carl Stephan BENNET

Herrskap Vid Ekolsunds Slott

Price SEK 15,000 (€1,435)
Estimated SEK 15,000–18,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy