Carl-Henning PEDERSEN
1913–2007, Denmark

Also known as: CHP

Name Carl-Henning PEDERSEN
Birth 1913, 23/9, Denmark
Died 2007, 20/2, Denmark

Carl-Henning Pedersen var sammen med Asger Jorn, én af landets største maleriske begavelser. I knap syvårtier skabte han med usvækket energi det ene kunstværk efter det andet og ikke uden grund er han blevet karakteriseret som eventyrets maler, hans billedverden er befolket med mytiske væsener, der synes at være af en anden verden - magiske og fortryllende. De svævende figurer og den blå farveskala er blevet hans varemærke og det karakteristiske ekspressive, fabulerende og poetiske billedsprog er kendt og elsket af et stort publikum.
Som ung arbejdede han som mælkeassistent og engagerede sig samtidig i kommunistisk ungdomsarbejde. I det kommunistiske miljø hørte han om den Internationale Højskole i Helsingør. Han søgte om optagelse i 1933 og mødte her den unge Else Alfelt (1910-1974), der var levende optaget af maleriet og på det tidspunkt allerede havde malet i 10 år. De dannede hurtigt par, og det var frem for alt Else Alfelts fortjeneste, at Carl-Henning Pedersen blev introduceret til den moderne billedkunst. Han så sine første abstrakte billeder på Højskolen og studerede billedkunst på biblioteket. Fascinationen førte sluttelig til, at han selv begyndte at male. Dette var i 1935, han var blevet gift med Else, og de havde lejet et lille atelier. Allerede året efter blev fire af hans abstrakte værker optaget på Kunstnernes Efterårsudstilling. Mødet med Else Alfelt var afgørende for den retning Carl-Henning Pedersens liv tog, han havde ganske vist tidligere overvejet at blive arkitekt eller komponist, men det var i billedkunsten, han fandt sin bestemmelse.
I 1950 markerede Carl-Henning Pedersen sig nationalt med en retrospektiv udstilling i Den Frie Udstillingsbygning, og internationalt var han med i COBRA, da bevægelsen med Asger Jorn i spidsen dannes i 1948. Bevægelsen eksisterede kun tre år, før den sprængtes. Men det var tre år, der satte spor og gav et langt venskab med Asger Jorn.
Carl-Henning Pedersens vision om, at kunstens udspring ikke er akademisk og tillært, men spontant og individuelt, fandt genklang blandt de øvrige COBRA-kunstnere.
I takt med anerkendelsen øges rejseaktiviteten, og han har gennem sit lange kunstnerliv arbejdet i bl.a. Grækenland, Italien, Schweiz, Norge, Island, Frankrig, Tyskland og USA, samt Tyrkiet, Indien, Nepal, Tunis, Marokko, Ægypten, Israel, Kina, Martinique, Peru, Bali og Guadaloupe.
På rejserne males der også, men i mindre formater og med akvarel, pastel- og oliekridt samt tusch som de fortrukne materialer. I disse medier har han rendyrket en teknik som er ganske formidabel. Oliekridtet mestrer han som ingen anden kunstner.

Æresbevisninger
I 1950 modtager han Eckersbergs Medalje
I 1958 modtager han Guggenheimprisen
I 1963 modtager han Thorvaldsens Medalje
I 1969 modtager han Henrik Steffens Pris
1970 Repræsenterer Danmark på verdensudstillingen i Osaka, Japan
I 1980 modtager han Prins Eugen-medaljen
Udnævnt som æresborger og får sit eget museum i Herning.

www.chpeamuseum.dk

Repræsenteret på følgende danske museer
Randers Kunstmuseum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Statens Museum for Kunst
Museum Jorn
Louisiana
ARoS Aarhus Kunstmuseum
Vejen Kunstmuseum
Fuglsang Kunstmuseum
HEART - Herning Museum of Contemporary Art
Skive Kunstmuseum
Trapholt


----------------------------

Biografi

1913 Født 23. september i København
1933-34 Elev på Den Internationale Højskole i Helsingør, hvor han møder maleren Else Alfelt, der introducerer ham til maleriet.
1934 Gifter sig med Else Alfelt. Datteren Vibeke fødes.
1936 Debuterer på Kunstnernes Efterårsudstilling i København med fire malerier, der alle bærer titlen ’Abstraktion’.
1937 Gæst på udstillingen ’Linen’ i Den Frie Udstillingsbygning, København. Udstilling i Studenterforeningen med blandt andre Henry Heerup. Første separatudstilling på Borups Højskole, København
1940 Datteren Kari-Nina fødes.
1940-45 Arbejder på tidsskriftet ’Helhesten’ sammen med Else Alfelt, Ejler Bille, Henry Heerup, Egill Jacobsen, Asger Jorn, m.fl. Han bidrager løbende til tidsskriftet med bl.a. artikler, litografier, og illustrationer. Han tegner omslaget til det sidste nummer i rækken.
1942-49 Medlem af Høstudstillingen. Tegner omslag til katalogerne i 1943 og 1950, hvor han er eneste udstiller.
1948 Udstiller på Venedig Biennalen. Medlem af Cobra 1948-51.
1949 Udstiller på Cobra´s debutudstilling ’International Experimental Art’ på Stedelijk Museum, Amsterdam.
1950 Modtager Eckersberg Medalje fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
1952 Deltager i vandreudstillingen ’Contemporary drawings from 12 countries 1945-52’, Toledo, USA
1955 Deltager i vandreudstillingen ‘Expressionism 1900-55’, Walker Art Center, USA.
1958 Modtager Guggenheim-prisen for Danmark.
1961 Retrospektiv udstilling på ’The Museum of Art, Carniegie Institute’, Pittsburgh, USA.
1962 Udstiller på Venedig Biennalen sammen med Heerup. Modtager Unesco-prisen.
1963 Udstiller på biennalen i Sao Paulo, Brasilien. Modtager Thorvaldsen-medalje.
1965 Udfører mosaikken ’Kosmisk hav’ til H.C. Ørsteds Instituttet, Københavns Universitet.
1966-68 Udfører den 1000m² store keramiske udsmykning ’ Livets hjul’ i Angligården i Herning.
1969 Modtager Henrik Steffens Pris. 1970-72 Udfører mosaikken ’Universum Fabularum’ til Kennedyskolen, Gladsaxe.
1970 Repræsenterer Danmark på verdensudstillingen i Osaka, Japan.
1973 Deltager i udstillingen ’Dansk kunst’ i Grand Palais, Paris.
1974 Hustruen Else Alfelt dør. Rejse og ophold i New York og Jerusalem. I Israel møder Carl-Henning sin anden kone Sidsel Ramson.
1975-76 Udfører udsmykning med 1000 fliser til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i Herning. Museet indvies sommeren 1976.
1980 Modtager Prins Eugen-medaljen.
1981-85 Udstiller adskillige gange med kunstnersammenslutningen Grønningen.
1983 Indvielse af glasmaleriet ’Frihedens lys’ på Frihedsmuseet. Retrospektiv udstilling på Louisiana, Humlebæk, på Henie-Onstad-Konstsenter, Norge, og i Kunstforeningen, København.
1988 Indvielse af udsmykningen i Ribe Domkirke.
1992-98 Deltager i flere udstillinger i anledningen af Cobra´s 50 års jubilæum bl.a. på Arken, Brandts Klædefabrik og Sao Paulo Biennalen.
2001 Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i Herning fejrer 25 års jubilæum. Carl-Henning Pedersen udnævnes til æresborger i Herning.
2001-2003
Udfører udsmykning i keramiske fliser til den 12 m høje obelisk, der i 2003 opstilles i umiddelbar nærhed af Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i Herning.

2002 Udstiller på Heerup Museum, Rødovre. 2003 Separatudstillingen ’I det blå. Fra det blå’ i Galerie Asbæk, København. Indvielse af den 12 m høje obelisk i Herning.
2003-2004 ’Et livsværk’ - stor retrospektiv udstilling på Statens Museum for Kunst, København, Herning Kunstmuseum og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i Herning.
2005-2007 Udstillinger på Cobra museet i Amstelveen, Kunstforeningen Gammel Strand, Guy Pieters Gallery, Galerie Moderne, Art Cologne og deltager i vandrer-udstillingen Lavaens Blå blomst, der bliver vist flere steder på Island og i Danmark.
2007 Dør den 20. februar, Frederiksberg

Source: http://www.galeriebirch.com http://www.chpeamuseum.herning.dk/Carl-Henning%20Pedersen/Biografi.aspx

Carl-Henning Pedersen was together with Asger Jorn, one of the country’s picturesquely highly gifted artists. In over seven decades has he with undiminished energy, created the one work of art after another and not without reason, he was characterized as a fairytale painter, his picture-world is populated with mythical beings seemingly from another world – magical and enchanting. The floating figures and the blue colour-scale has become his trademark and the characteristic expressive, imaginative and poetic imagery is well-known and loved by a huge audience.
As young he works as a milk boy and engages also in communistic youth work. In the communistic environment hears he about the International High School in Helsingør and he seeks admission in 1933, where he meets the young Else Alfelt (1910-1974) who are vivid occupied of painting and had at that time, already painted in 10 years. They quickly become a couple and it is most of all on Else Alfelt´s merit, that Carl-Henning Pedersen are introduced to the modern pictorial art. He sees his first abstract paintings on the High School and studies pictorial art on the library. His fascination leads finally to he starts to paint himself. It is in 1935, he is married with Else and they have rented a small atelier. Already the year after, is four of his abstract works submitted on “Kunstnernes Efterårsudstilling”. The meeting with Else Alfelt is decisive for the direction which Carl-Henning Pedersen’s life takes; he had of course earlier on considered becoming an architect or composer, but it is in the pictorial art he finds his purpose.
In 1950 did Carl-Henning Pedersen "mark ones mark" with a retrospective exhibition in “Den Frie Udstillingsbygning” and internationally he is with COBRA when the movement with Asger Jorn forms in 1948. The movement existed only three years before internal strife broke it up, but it was three years who has left a mark and gave a long friendship with Asger Jorn.
Carl-Henning Pedersen´s vision, that the origin of art was neither academic nor acquired but rather spontaneous and individual, was met with sympathy amongst the other COBRA-members.
In time when the recognition rose, so did the travel activity and throughout his career he worked in places like Greece, Italy, Schweitzerland, Norway, Iceland, France, Germany, USA, Turkey, India, Tunisia, Nepal, Morocco, Egypt, Israel, China, Martinique, Peru, Bali and Guadeloupe. On the travels he worked in smaller formats and the preferred materials was watercolour, pastel, crayon and Indian ink. In this media he had a thorough and formidable technique. Crayon he mastered like no other artist.

Honorary and rewards
In 1950 receiving Eckersbergs Medalje
In 1958 receiving The Guggenheim Award
In 1963 receiving Thorvaldsens Medalje
In 1969 receiving The Henrik Steffens Award
In 1970 he represents Denmark at the Worlds Faire in Osaka, Japan
In 1980 receiving Prins Eugen-Medaljen
Appointed honorary citizen and gets his own museum in Herning

Represented at the following Danish Museums
Randers Kunstmuseum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Statens Museum for Kunst
Museum Jorn
Louisiana
ARoS Aarhus Kunstmuseum
Vejen Kunstmuseum
Fuglsang Kunstmuseum
HEART - Herning Museum of Contemporary Art
Skive Kunstmuseum
Trapholt

Source: http://www.galeriebirch.com