Carl ANDERSON

1888–1952, Sweden

Also known as: CA, Andersson

Name Carl, Ludvig ANDERSON
Birth 1888, Sweden
Died 1952, Sweden

Carl Anderson studerade på Valand i Göteborg, senare även för Carl Wilhelmsson i Stockholm.
Han målade akvarell och porträtt, stadsmotiv och kustlandskap, från Skånes ostkust.
Representerad: Moderna Museet

Kortspel På Café Cirvall by Carl ANDERSON

Kortspel På Café Cirvall

Price SEK 2,000 (€225)
Estimated SEK 4,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy