Carl GUNNE
1893–1979, Sweden

Porträtt Av Sven Hammarskiöld by Carl GUNNE

Porträtt Av Sven Hammarskiöld (-69)

Price SEK 1,500 (€162)
Estimated SEK 1,500

Fiskehamn Med Sjöbodar

Price SEK 3,000 (€297)
Estimated SEK 3,000

Modell Med Guldhalsband

Price SEK 1,000 (€100)
Estimated SEK 1,500
Solbelysta Klippor by Carl GUNNE

Solbelysta Klippor

Price SEK 1,100 (€110)
Estimated SEK 1,500
Sittande Modell by Carl GUNNE

Sittande Modell

Price SEK 1,200 (€115)
Estimated SEK 1,500