Carl TRÄGÅRDH
1861–1899, Sweden/France

Name Carl, Ludvig TRÄGÅRDH
Birth 1861, Sweden
Died 1899, France
Lived & Active In France

Konstnär, målare, tecknare. Carl Trägårdh studerade vid Konstakademien och reste därefter till Frankrike där han blev bosatt till sin död.
Carl Trägårdh var övervägande landskapsmålare, motiven innehöll vanligen skog och djur, ofta betande kreatur som kor eller får. Färgen är särdeles välstämd, utförandet ofta impressionistiskt med blond kolorit.
Representerad: Ung herde med fårahjord, Landskap från Grez-sur-Loing, båda i Nationalmuseum i Stockholm, Landskap med kor, Göteborgs Konstmuseum, Bygata med kvinnor och höns, Malmö Museum, Betande kor, muséet i Kristianstad, Sommarlandskap, Prins Eugens Waldemarsudde, samt Fransk vår, Lunds universitet.