Carsten REGILD
1941–1992, Sweden

Also known as: CR

Name Carsten REGILD
Birth 1941
Died 1992
Lived & Active In Stockholm, Sweden

Carsten Regild began his artistic career in Bergh\'s in Stockholm, Sweden, but stepped quickly forward into something that was unique in the Swedish contemporary art. His drawings and paintings mixed early-written messages filled with irony and heart, with images plucked from newspaper clippings, advertising world or their own imagination. He was artistic activity involved except drawing and painting, publishing, music, film and performance.
Solo Exhibitions: Nekropolis at Moderna Museet in 1972, and the many exhibitions at Galleri Engström in the 1980s - and 1990s.
Group Exhibitions: Both in Sweden and abroad.
Represented in the Museum of Modern Art, National Museum, Malmö Art Museum, Gothenburg Art Museum, and Museum Bochum in Germany.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2012
Galerie Bel Art, Stockholm, Sweden

2008
Lars Bohman Gallery, Stockholm, Sweden

2006
Terra Incognita, Kostakademien, Stockholm, Sweden

1999
Allt är möjligt, Galleri Engström, Stockholm, Sweden

1998
Vargens Öga, Konsthallen Hishult, Sweden

1997
Minnesutställning, Thielska galleriet, Stockholm, Sweden

1993
Vargens Öga, Galleri Engström, Stockholm, Sweden

1990
Terra Incognita, Kulturhuset, Stockholm, Sweden

1989
Carsten Regild, Galleri Solertia, Mariefred, Sweden

1988
Nya målningar, Galerie Moderna, Stockholm, Sweden

1987
Thruth kills everybody, Boibrino Gallery, Stockholm, Sweden

1986
Centre Culturel Suédois, Paris, France

1985
Akvarell & Guache, Upplands Konstmuseum, Uppsala, Sweden
Målningar och Grafik, Galerie Oijens, Göteborg, Sweden
Reditus Lupi, Galeri Leger, Malmö, Sweden
Retrospektivt, Örebro Läns Museum, Gävle Länsmuseum

1984
Akvarell och Guache, Galleri Engström, Stockholm, Sweden

1983
Galleri Lång, Malmö, Sweden
Nofretete, Galleri Engström, Stockholm, Sweden

1982
Voodoo-Volf, Norrköpings Konstmuseum
Vargens Öga, Malmö Konsthall, Kulturhuset, Stockholm, Sweden Galleri S:t Agnes, Roskilde, Denmark
333/207, Galleri Engström, Stockholm, Sweden

1981
Vargens Öga, Moderna Museet, Stockholm, Sweden
Konst är dyrare än korv, Galleri Nemo, Eckerrnförde, Germany

1980
Wolf – der Magiker, Galleri Engström, Stockholm, Sweden

1978
Paintings 1977 -78, Galleri Aix, Stockholm, Sweden
Ingenting här – ingenting där, Galleri Wallner, Malmö, Sweden

1976
The Wolf Enters The Brain Bizarre, Lunds Universitet, Sweden

1975
Vargen, Noderna Museet, Stockholm, Sweden
Wolf Art Gallery, Gallery Cheap Thrills, Helsinki, Finland
Galleri Aronowisch, Stockholm, Sweden

1974
Reklam, Typografi & Design, Galeri sens:t Petri, Lund

1973
Lay-out for the last show. Galleri 1, Stockholm, Sweden

1972
Nekropolis, Moderna Museet, Stockholm, Sweden

1971
Instant Art, The Stockholm Subway, Sweden

1966
The Mr Ray Balon Sin Claire, Galleri Maxim, Stockholm, Sweden

1964
Galleri Maxim, Stockholm, Sweden

1963 Uppsala, Sweden


SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2007-2009
Tänd Mörkret !, Göteborgs Konstmuseum, Milesgården, Stockholm, Växsjö Konsthall, Ystads Konstmuseum, Konstcentrum Gävle, Länsmuseet in Gävle, Jamtli, Jämtlands läns Museum, Östersund, Konstens Hus, Luleå, Sweden

1999
Hjärtat sitter till vänster, Luleå Konstmuseum Södertälje Konstmuseum, Sweden

Hjärtat sitter till vänster, Göteborgs Konstmuseum

1995
Spelrum, Uppsala Konstmuseum, Sweden

1991
Inspirationens vägar, Konstakademien, Stockholm, Sweden

1989
Utsökta kroppar, Sveagalleriet, Stockholm, Sweden

1986
Abstraktioner i olika skepnader, Västerås Konstmuseum, Sweden

1985
Dialog, Fundaco Gulbenkian, Lisbon, Portugal

1984
KLökskonster, Malmö Konsthall, Östersunds Konstmuseum, Sweden

1983
Museum Bochum, Bochum, Germany
Gröningen, Kopenhagen, Denmark

1981
Spelets Regler, Amos Andersson Konstmuseum, Helsinki, Finland

1980
Experimental Environment, Reykjavik, Icland
1979
Svenskt 70-tal, Moderna Museet, Stockholm, Sweden

1974
A Head Museum for the Eighties, Lund, Stockholm, Sweden, Helsinki, Finland

1968
Nordiska Ungdomsbiennalen, Helsinki, Finland

COLLECTIONS
Moderna Museet, Stockholm, Sweden
Nationalmuseum, Stockholm, Sweden
Malmö Konstmuseum, Sweden
Norrköpings Konstmuseum, Sweden
Örebro Läns Museum, Sweden
Gävle Länsmuseum, Sweden
Uppsala Konstmuseum, Sweden
Göteborgs Konstmuseum, Sweden
Västerås Konstmuseum, Sweden
Museum Buchum, Buchum, Germany

Source: http://www.larsbohmangallery.com

Carsten Regild började sin konstnärliga bana på Berghs men klev raskt vidare in i något som var helt unikt i den svenska samtidskonsten. Hans teckningar och målningar blandade tidigt skrivna budskap fyllda med ironi och hjärta, med bilder plockade från tidningsurklipp, reklamens värld eller den egna fantasin. Denna orediga blandning av bild och text lyckades han dock alltid att balansera.Han konstnärliga aktivitet inbegrep förutom teckning och måleri, förlagsverksamhet, musik, film och performance.

Separatutställningar:
Nekropolis på Moderna Museet 1972 samt de många utställningarna hos Galleri Engström på 1980- och 1990-talet.

Grupputställningar:
Både i Sverige och i utlandet.

Representerad:
Moderna Museet, Nationalmuseum, Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, samt Museum Bochum i Tyskland.

Källa: Sammansatt av varierande källor från internet.