Catharina GOTBY

1955, Sweden

Name Catharina GOTBY
Birth 1955, Sweden

Catharina Gotby is a photographer, born in 1955 in Stockholm, Sweden. Her photographs have been shown in art galleries and galleries in Sweden, Nicaragua, Finland, Holland, France, Belgium, Germany, Poland and Lithuania. Represented at the Modern Museum, the Nordic Museum, Museum of Work and Stockholm County Council\'s art collection. Her works are made in particular, whether express people\'s inner experiences. Catharina Gotby is also active as a radio producer, writer and filmmaker, up to date with a new book, exhibition and film in spring 2007.

Catharina Gotby är fotograf, född 1955 i Stockholm. 1992 publicerade hon boken \"Evigt brinnande tid\" om människor på mentalsjukhus i Sverige och Nicaragua, 2004 kom boken \"Med kroppen som slagfält\". Hennes fotografier har visats på konsthallar och gallerier i Sverige, Nicaragua, Finland, Holland, Frankrike, Belgien, Tyskland, Polen och Litauen. Förutom i privata samlingar ingår hennes verk i samlingarna på Moderna Museet, Nordiska Museet, Arbetets museum och Stockholms Läns Landstings konstsamling. Hennes arbeten rör framförallt, oavsett uttryck människors inre upplevelser. Catharina Gotby är även verksam som radioproducent, skribent och filmare, aktuell med en ny bok, utställning och film under våren 2007.

Greenham Common by Catharina GOTBY

Greenham Common (1984)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 4,000–6,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy