Channa BANKIER
1947, Sweden

Name Channa BANKIER
Birth 1947, Sweden

Channa Bankier studied at the Art Academy in Stockholm 1966-1971. Solo Exhibitions: Several exhibitions in Sweden and Europe.

Channa Bankier studerade på Konsthögskolan i Stockholm 1966-1971.

Separatutställningar:
Flertal utställningar i Sverige och Europa.

Representerad:
Moderna Museet, Nationalmuseum, Statens Konstråd, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Visby Konstmuseum, Umeå Konstmuseum, Gerhard Bonniers samlingar, Kommunala konstsamlingar mm

Komposition Med Figur by Channa BANKIER

Komposition Med Figur

Price SEK 6,000 (€675) Not sold
Estimated SEK 10,000
Figurkomposition by Channa BANKIER

Figurkomposition (-77)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 1,200
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy