Channa BANKIER
1947, Sweden

Name Channa BANKIER
Birth 1947, Sweden

Channa Bankier studied at the Art Academy in Stockholm 1966-1971. Solo Exhibitions: Several exhibitions in Sweden and Europe.

Channa Bankier studerade på Konsthögskolan i Stockholm 1966-1971.

Separatutställningar:
Flertal utställningar i Sverige och Europa.

Representerad:
Moderna Museet, Nationalmuseum, Statens Konstråd, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Visby Konstmuseum, Umeå Konstmuseum, Gerhard Bonniers samlingar, Kommunala konstsamlingar mm