Charles HEMMINGSON
20th century, Åland Islands/Finland

Hästö Skälkobb Mot Kökar by Charles HEMMINGSON

Hästö Skälkobb Mot Kökar (1984)

Price SEK 5,000 (€482)
Estimated SEK 2,000