Charles SJÖHOLM
1933, Sweden

Name Charles SJÖHOLM
Birth 1933, Sweden

Charles Sjöholm studerade vid Konstfack och Gerlesborgsskolan i Stockholm. Hans måleri som oftast innehåller motiv från Stockholm är präglade i en naivistisk anda. På senare år har det även tillkommit grafiska blad med bilder från Stockholm. Han finns representerad med arbete vid Socialroteln, Östergötlands läns landsting, Umeå stad, Stockholms stads kulturnämnd, Trafik-Bore, samt privata samlingar i Europa, USA och Stockholm.

Source: http://www.konstbolaget.se