Charlotte WAHLSTRÖM
1849–1924, Sweden

Name Charlotte, Constance WAHLSTRÖM
Birth 1849, Sweden
Died 1924

Charlotte Wahlström studerade vid Konstakademien samt företog studiresor till Paris. Hon har målat koloristiskt framstående landskap, ofta motiv från Skåne.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Solglans Göteborgs Konstmuseum och vårlandskap Malmö Museum. Örebro, Östersund, samt Kungliga biblioteket i Stockholm.

Source: Internet