Claes EKLUNDH
1944, Sweden

Also known as: CE

Name Claes EKLUNDH
Birth 1944, Sweden

Claes Eklundh was born in 1944 in Malmo, Sweden. An artist since 1964 he has lived and worked in Florence, Rome, Paris, Berlin and New York. He has exhibited extensively in Europe and North America. He is also a member of the Royal Academy of Arts, Stockholm.

Source: Art Signature Dictionary

Claes Eklundh

Efter avslutade studier på konstakademierna i Stockholm och Köpenhamn, i slutet av 1970-talet flyttade Claes Eklundh till Accademia di Belle Arti i Florens var det för att studera de gamla mästarna. Till skillnad från sina svenska kollegors intresse för amerikansk popkonst och politiska sakfrågor, sökte sig Eklundh tillbaka i den klassiska konsthistorien.
Till skillnad från exempelvis norrmannen Odd Nerdrum, som helt tog avstånd från det samtida måleriet, lyckas Eklundh förena den klassiska traditionen med en modernistisk nyfikenhet och upptäckarlusta. Folke Edwards skriver träffande i boken Från modernism till postmodernism att "den klassiska fixeringen vid människan och människokroppen är basen, men de starka lidelserna - erotiken, vreden och först och sist lidandet - anknyter mer till barocken och expressionismen, samtidigt som det direkta anslaget, den breda penseln och den dramatiska schvungen associerar till 50-talets New York-expressionism. Tydligare än någon samtida svensk konfronterar Claes Eklundh den klassiska idealvärlden med det sena 1900-talets frustration och kaos. Smärtan och lidandet är centrala existentiella upplevelser, vare sig de ges en allmänmänsklig eller symbolisk tolkning: Kristus martyrium blir van Goghs, som blir konstnärens. Urmodern, döden och elementens raseri (rasande hav, rämnande berg, hotfulla cykloner etc) är andra teman i denne hämningslöse romantikers konstnärskap. För att frigöra sig från det illusoriska bildrummet och skapa närkontakt börjar Claes Eklundh på 80-talet klippa ut sina figurer och bygga upp sina utställningar med kroppssilhuetter som aktörer. Där t ex en speedad abstrakt schaman - med ett slags metafysisk komik - kan möta rofyllda klassiska gudinnor i en postmodernt ambivalent installation."

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden