Curt CLEMENS
1911–1947, Sweden

Name Curt, Anders CLEMENS
Birth 1911, 23/1, Sweden
Died 1947

Curt Clemens föddes i Stockholm den 23 januari 1911. Han levde bara i 36 år under förra hälften av förra seklet och dog den 15 november 1947 i en olyckshändelse efter ett kort och stormigt liv, färgat av spritmissbruk och återkommande mental ohälsa. Sedan tidiga tonår var han helt hängiven sitt konstnärskap och bildkonsten. För honom var konsten själva meningen med livet. En tung och svår kamp under hela hans korta liv, med allt kortare harmoniska perioder, utmynnade i de allra vackraste bilder.

I familjen kom de intellektuella influenserna från modern med sitt mångkulturella rysk-fransk-schweiziska påbrå. Fadern var en konventionell affärsman med mycket liten förståelse för sonens inriktning och okonventionella livsföring. Den borgerliga bakgrunden och faderns motstånd stoppade inte Curt Clemens. Och han hann faktiskt uppleva framgång. Genombrottet kom och under fyrtiotalets början blev hans konst vida uppmärksammad, mycket uppskriven och efterfrågad av alla kännare och samlare.

Curt Clemens var ett barn av sin tid, vilket en del av verken visar men han skapade sig ett eget och mycket personligt uttryckssätt. Han inspirerades av konstnärer som Munck och Sjerfbeck och av författare som Beaudelaire och Lagerqvist. Curt Clemens’ måleri spänner över oljemålningar med varma, mättade färger, färgstarka pasteller, litografier och kolteckningar. Målningarna visar ofta lugna motiv, många vackra kvinnobilder inte sällan med hustrun Aili som modell, ofta inåtvända människor. I grafiken finns harmoniska barnteckningar och vackra ansikten men också bilder från livets mörkare sidor i form av ångestfyllda medmänniskor, oftast män och ofta medpatienter på Beckomberga.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.

Source: http://www.c-clemens.net/Sidor/persondata/persondata.htm