Dan-Martin ‘Dan Martin’ MASELL
1910–1999, Sweden

Name Dan-Martin ‘Dan Martin’ MASELL
Birth 1910, Sweden
Died 1999, Sweden

Dan-Martin Masell var i unga år till sjöss. Redan då intresserade han sig för konst. Han gick i land i Frankrike och for till Paris. Där utbildade han sig vid olika konstateljéer. Åter i Sverige bosatte han sig i Stockholm och fortsatte sin utbildning. Han studerade vid Edvin Oilers målarskola och för Isaac Grünewald vid Konstakademien. Han var en berättande konstnär, vars folklivsbilder präglas av humor och inlevelse. Hans figurmotiv är skildrade med värme och mänskliga svagheter och kan associera till en annan stor humorist – Albert Engström. Han målade landskap realistiskt med anknytning till Småland, med ängsmarker och skogspartier, där björken har en central plats.

Separatutställningar:
Över hela landet, från sin debut i Södertälje 1947.

Representerad:
I ett flertal offentliga och privata samlingar.