David TÄGTSTRÖM
1894–1981, Sweden

Also known as: DT

Name David TÄGTSTRÖM
Birth 1894, Sweden
Died 1981

David Tägtström.

1905
Flyttade till Falun.
1912-1916
Elev vid Konstakademien.
1913-1914
Resa till Frankrike (Paris) och Italien.
1919
Gift med Märta (Majt) Granlund.
1920
Resa till Norge, England, Frankrike och Italien.
1925-1926
Resa till USA. Efter resan bosatt i Stockholm vintertid och i Leksand sommartid.
1928
Resa till Holland och Frankrike.
1932
Resa till Orienten och Medelhavsländerna.
1937
Resa till England.
Ledamot av Konstakademien.
1941
Separatutställning i Falun.
1942
\\\"Fem Falugrafiker\\\"-utställning i Falun.
1946
Resa till Portugal.
1944
Separatutställning i Stockholm (Konstnärshuset).


DAVID TÄGTSTRÖM
Bildkonstnär, grafiker, tecknare, född 1894 i Borlänge, Dalarna, död 1981. Han har studerat vid Konstakademien i Stockholm 1913-1916, samt under resor i Europa och Förenta Staterna. Han har målat porträtt av drottning Louise, prins Eugen och Anders Örne, samt på uppdrag till riksdagen, Karolinska institutet, Serafimerlasarettet och Stockholms. högskola. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Konstakademien Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott, H.M. Konung Gustav VI Adolfs samling och i Malmö Museum.