Dick BEER
1893–1938, England

Name Dick BEER
Birth 1893, England
Died 1938

1907 flyttade Dick Beer från sin hemstad London till Sverige. Han började studera vid Althins målarskola och därefter på Konsthögskolan för bl a Gustaf Cederström. Efter studierna i Stockholm reste han till Paris där han kom att influeras starkt av kubismen och de samtida konstnärerna han mötte. 1919 ställdes hans verk ut på en grupputställning på Liljevalchs i Stockholm, kritiken blev stark, hans kubism upplevdes som mörk och tung. De följande åren fram till 1923 tillbringade Dick Beer på resande fot i Frankrike, Spanien och Italien. I mitten på 1920-talet förändrades hans måleri, manéret blev kraftfullare och med större färgverkan – ett paradoxalt pendlande mellan realism och expressionism. I samband med utställningar i Stockholm 1932 och 1936 på Gummesons Konstgalleri blev kritiken mycket mer positiv. Genombrottet och uppskattningen av Dick Beers konst skedde tyvärr först 4 år efter hans död 1942 på minnesutställningen på Svensk-Franska Konstgalleriet. Kritikerna förstod då att Dick Beer varit en av de stora svenska kubisterna och expressionisterna i början av 1900-talet.

Source: www.bukowskis.com