Dick BENGTSSON
1936–1989, Sweden

Name Dick BENGTSSON
Birth 1936, Sweden
Died 1989

Dick Bengtsson biografi:

Särlingen Dick Bengtsson var självlärd som konstnär och arbetade under många år som postiljon. Alltid uppskattad av andra konstnärer fick han under våren 2006 för första gången den publika uppmärksamhet han förtjänat genom Moderna Museets omfattande utställning. Inspirerad av den holländske konstförfalskaren Hans Van Meegeren, som under mellankrigstiden lurade många i museivärlden med sina falska Vermeer-målningar, började Dick Bengtsson redan på 1960-talet gå över ytan med ett strykjärn för att få målningarna att åldras och på så vis förbrylla betraktaren. Det repiga, solkiga intrycket förhöjde han sedan med ett lager fernissa. Han utgick ofta från förlagor som vykort eller tidningsbilder som han lade ett smörpapper ovanpå och därefter fyllde i konturerna med blyerts. Med hjälp av rutpapper fördes teckningen över till målarduk, allt i enlighet med den gamla skolans rittradition. I sina bilder skapar Dick Bengtsson sitt eget universum och han förebådar postmodernismen genom att ladda sina bilder med mer eller mindre kontroversiella symboler, däribland det ofta förekommande hakkorset. Dessa symboler eller tecken ser ut att vara ditsatta ovanpå målningarna och det står inte klart vad han vill säga med dem. Men att hans verk i stor utstäckning handlar om ett ifrågasättande av en rad fenomen, allt från den traditionella konstnärsrollen och konstens upphöjda ställning till vår syn på idyll och familjeliv, står nog utom tvivel. Dick Bengtssons bilder ger intryck av att vilja berätta något viktigt. Han hittar sitt uttryck i det lånade och kopierade och sammanför bildelement ur olika världar i samma bild. I de hemlighetsfulla, suggestiva målningarna och collagen finns också referenser till Dick Bengtssons egen tid, men de är inte på något vis lätta att tolka. Kanske borde vi inte ens försöka.

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden