Edvard ROSENBERG
1858–1934, Sweden

Name Axel, Edvard, Johan ROSENBERG
Birth 1858, Sweden
Died 1934

Edward Rosenberg studied at the Art Academy of Edward Perseus. He received the Royal Medal 1882. He spent two years in Paris. He became a prominent interpreter of the Swedish countryside and chose his motifs like landscapes from around the lake.
Represented: National Museum in Stockholm.

Source: Art Signature Dictionary

Edvard Rosenberg studerade vid Konstakademien för Edvard Perséus. Han erhöll Kunglig medalj 1882. Han vistades två år i Paris. Han blev en framstående tolkare av svensk natur och valde gärna sina motiv från landskapen kring Mälaren.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm.

Source: Art Signature Dictionary