Edvard WALLENQVIST
1894–1986, Sweden

Also known as: EW

Name Edvard WALLENQVIST
Birth 1894, Sweden
Died 1986

Edward Wallenqvist studied with Carl Wilhelmson. He also undertook study trips to Copenhagen, Paris, Spain, Germany and England. He has painted portraits, sharply designed characters, landscapes, still lifes with flowers as well. Represented: Modern Museum in Stockholm, the National Museum in Stockholm, Borås Museum, Nyköping Museum, Malmo Museum, Art Museum of Gothenburg and Kalmar Museum.

Edward Wallenqvist studerade för Carl Wilhelmson. Han företog även studieresor till Köpenhamn, Paris, Spanien, Tyskland och England. Han har målat porträtt, kraftigt utformade figurer, landskap, samt stilleben med blommor.
Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Nationalmuseum i Stockholm, Borås Museum, Nyköpings Museum, Malmö Museum, Göteborgs Konstmuseum och Kalmar Museum.
Källa: Internet

---------------

Edvard Wallenqvist hör till de konstnärer som utbildade sig i Stockholm vid mitten av 1910-talet för att under första världskriget uppehålla sig i Köpenhamn. I Köpenhamn hade en konstnärskoloni uppstått med skandinaver i ”exil”, då kriget omöjliggjorde vistelser i "konstens Mecka": Paris.

I Köpenhamn utbildade sig Wallenqvist vid Ernst Goldschmidts och Astrid Holms ateljéer 1918-19. I början på 1920-talet vistades han i Paris och gjorde flera resor till Spanien och Tyskland. Wallenqvist var mångsidig och spände över ett brett register med ett öppet sinne för tidens strömmningar och känsla för den vitalitet som frodades i konstnärskretsarna.

”Stillastående och upprepning för inte till annat än tomhet” var hans egna ledord. Hans måleri är starkt expressivt med påverkan från kubismen som han behandlade stramt. Hans färgskala är ofta dov i jordfärger med inslag av lysande spektrafärger i gult, grönt och rött. Emellanåt verkar han ha unnat sig spontanitet och ett mer hetsigt färgspråk men man finner också en stram intellektuell behärskning.
Källa: Bukowskis