Edvin ÖHRSTRÖM
1906–1994, Sweden

Name Karl, Edvin, ÖHRSTRÖM
Birth 1906, Sweden
Died 1994

Efter studier för Carl Milles vid Konsthögskolan, tillbringade Edvin Öhrström en tid i Paris. Där tecknade han för Léger vid Académie Moderne och var aktiv i den svenska konstnärskolonin. Han blev nära vän med konstnärskollegan Albin Amelin och de båda sökte också en gemensam motivsfär bortanför de upplysta boulevarderna. Arbetare i industrikvarteren nedtecknades av kontsnärerna och Öhrströms skulpturala språk blev starkt uttrycksfullt och plastiskt

Source: Bukowskis, Sweden