By using our service you accept the use of cookies.

Edvin ALMGREN

1884, Sweden

Name: Anders, Edvin, ALMGREN
Birth: 1884, Sweden

Målare, tecknare. Studerade vid Konstakademien i München. Han har målat porträtt, stilleben och landskap, även restaurerat målningar i medeltidskyrkor.